2014-10-11 Giúp ích trường Tiểu học Mỹ Hiệp II (Đồng Tháp)

Chuyến đi hoàn thành tốt đẹp. Tuy không hoàn thành trọn vẹn 100% kế hoạch đề ra, vẫn còn vài công việc phải bàn giao lại nhà trường thực hiện nốt nhưng đoàn chúng ta đã làm hết sức mình có thể. Các thành viên trong đoàn làm việc liên tục: ngày thứ nhất từ 9h sáng đến 12h trưa, từ 13h đến 17h chiều, từ 19h đến 22h tối; ngày thứ hai: từ 7h sáng đến 12h trưa, từ 13h chiều đến 16h.
Qua dự án, Thanh đoàn Nhân Hòa tiếp tục ghi 1 dấu son vào quá trình hoạt động của mình. Thành quả tuy có phần khiêm tốn nhưng chính sự cống hiến vì cộng đồng của các bạn đã được ghi nhận xứng đáng qua lời của thầy Hiệu trưởng, của các thầy cô trong trường, của Ban đại diện phụ huynh học sinh, của Hội nông dân tại địa phương... Đối với các em học sinh, thời gian sinh hoạt với các em tuy ngắn ngủi nhưng vẫn đủ để làm rơi những giọt nước mắt khi chia tay. Đến phút cuối, các em còn buộc các anh chị phải hứa: "hẹn ngày quay trở lại trường".
Trưởng Hùng Khả.
12/10/2014.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Xem hình theo chủ đề (đang thử nghiệm)


Trại rèn luyện

Download hình nền này 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Language preference

Album info