Chúc mừng Ban Điều Hành Thanh Đoàn nhiệm kỳ mới 2022 đã có động thái quyết đoán khi trục xuất những Thanh Sinh mà không cần văn bản hay thông báo chính thức từ Hội Đồng Trưởng.

Theo như những ghi nhận thì TS Đặng Thanh Thủy đã bị trục xuất khỏi Group Facebok Thanh Đoàn Nhân Hòa cũng như group chat Thanh Đoàn Nhân Hòa.

Những hành động này sẽ giúp cho Thanh Đoàn chúng ta một lòng và giữ vững kỷ cương, nhanh chóng quyết tâm loại bỏ các thanh sinh có ý kiến trái chiều.

Xin chúc mừng!!

Thông tin chi tiết quý vị có thể xem tại đây

2020-07-25 Trại Sẵn Sàng XV "Vượt Qua Thử Thách"

Kỳ trại Sẵn Sàng XV được tổ chức trễ hơn 1 tháng so với mọi năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thông qua chủ đề "Vượt Qua Khó Khăn", Ban tổ chức muốn nhắc nhở các em luôn đề cao cảnh giác phòng chống dịch COVID-19, cập nhật kiến thức, chuẩn bị tinh thần đối phó vì hiện nay dịch bệnh vẫn còn hiểm họa trước mắt, có thể quay lại bất kỳ lúc nào.
Tuy gặp khó khăn về nhân sự nhưng Ban quản trại cũng đã mang đến 1 kỳ trại thú vị cho các em qua những hoạt động vui chơi, bổ ích và lành mạnh.
Xin cám ơn tất cả các Trưởng, Dự Trưởng và các bạn Thanh sinh đã chung tay góp sức để tổ chức thành công trại Sẵn Sàng XV: DT. Thư Duyên (Nguyễn Thị Quỳnh Hương), DT. Nguyễn Thị Thu Trinh, TSTL. Trần Thanh Văn, TSTL. Lê Cao Nguyên, TSTL, Phan Nguyễn Trúc Quyên, TSTL, Lê Nguyễn Đông Nghi, TSTL. Hà Bội Sương, TTS. Đặng Thanh Thủy, TS. Hùng Ngộ (Lê Chơn Nhựt Bình), DT. Hùng Tấn (Nguyễn Tấn Lợi), TS. Tạ Lê Trường Linh, TS. Thư Duy (Đào Ngọc Minh Thi), TSTL, Nguyễn Thị Xuân Đào, TSTL, Nguyễn Lưu Phương, TTS. Nguyền Thành Nhân.
Trưởng Đại Thâm Minh.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Xem hình theo chủ đề (đang thử nghiệm)


Trại rèn luyện

Download hình nền này 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Language preference

Album info